Loading

Кметство

Купуват съдове за смет и боклучарка за цяло Трънско

Безлихвен заем с гратис от две години в размер на 500 хил. лв. ще получи община Трън от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към МОСВ. Това съобщи кметът Станислав Николов. Проектът на общината за подобряване на чистотата на територията на Община Трън е одобрен и предстои до дне подписването на договор.

Връщат живота на стари училищни сгради

Връщат живота на стари училищни сгради в трънските села. Шотландци купили сградите на някогашните училища в Ерул и Декьовци. Новите собственици на занемарените сгради имали намерение да ги превърнат в туристически бази, които да отдават под наем.

Интегриран проект за водоснабдяване и канализация на град Трън

Проект: Интегриран проект за водоснабдяване и канализация на гр. Трън, община Трън: проект за реконструкция и разширение на съществуващата водопроводна мрежа, проект за реконструкция и разширение на канализационната мрежа, проект за ПСОВ

Проектно предложение: 58131-122-122

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Бюджет на мизерията ще приемат в Трън

Утре минипарламентът в Трън на редовно заседание трябва да приеме отчета за касовото изпълнение на бюджета на общината за 2010г и годишните отчети за Общински дълг 2010г. На тази сесия предстои да бъде приет и бюджетът на общината за 2011г. Дневният ред на утрешната сесия включва 12 точки.

Всяка трънска къща е със септична яма

В нито едно от 50-те населени места на общината няма изградена канализация, заяви  кметът Станислав Николов за радио "Фокус" - Пирин. По думите му това не прави впечатление на местното население, тъй като винаги са живели по този начин.

Трънски партизански отряд

Първите партизани в Трънско излизат в нелегалност в началото на 1942 г. Установяват контакт във гр. Враня и взаимодействат с партизанските сили на ЮНОА. През м. април на 1943 г. бойна група от района, създадена в началото на годината се разраства в Трънски партизански отряд.

Трънският манастир къта тайния шифър на Марк Антоний

Младият репортер Кристиан Иванов от Перник, който работи за вестник "168 часа", тръгна по следите на тайния шифър на Марк Антоний в Трънския манастир. В последния си брой седмичникът публикува неговият интригуващ разказ за светинята.  

Таксата за смет в Трън остава като лани

Таксата за събиранео на боклука и чистотата в община Трън остава на стойностите от миналата година, съобщи кметът Станислав Николов.

Размерът и не е увеличаван през последните три години. Управата няма намерение да стори това и сега. Така и през 2011-та гражданите ще плащат за боклука 5 промила, а фирмите- 10. 2.5 промила пък остава данък сгради.

За набрани гъбки от гората до средно по 30 стотинки на кг, а за чай около 10 стотинки

 

За бране на билки се изисква позволително(освн ако е за лични нужди!), което се издава по реда на чл.22 от Закона за лечебните растения. Таксите обаче са дължими от всички.

Ето и всички такси, събирани от общината:

Създава нов Раздел Х в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги със следното съдържание:

Дават под наем партер на блок с първоначална цена малко под 2 лв./м2

Община трън обяви процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на следния имот, частна общинска собственост: Търговски обект, находящ се в гр.Трън, ул.

Кой ще ни брои?

Община Трън обяви списъка на преброителите и контрольорите. Публикуваме го пълния, така както е оповестен на сайта на общината:

Обявени са списъците на преброителите и контрольорите за Преброяване 2011в Трън

Списъците с одобрените преброители и контрольори за Преброяване 2011 са оповестени от 10 януари в сградата общинска администрация Трън - гр. Трън, пл. Владо Тричков №1.

Одобрените кандидати ще преминат еднодневно обучение на 19януари 2011 г.(сряда) от 10:00 часа в камерната зала на ОЧД „Гюрга Пинджурова" гр.Трън.

Три заплати за Трънския манастир дари кметът Станислав Николов

Кметът на Трън Станислав Николов дари 3000 лв., спестени от заплати, за възстановяване на манастира "Св. Архангел Михаил" в града. Управникът се отказа да получава месечно възнаграждение още през пролетта, когато заради кризата бе наложено на подчинените му да излизат по 3 дни месечно в неплатен отпуск.

500 безработни от Трън тръгват на работа

500 безработни от община Трън ще тръгнат на работа през новата година, съобщи кметът Станислав Николов. Така безработицата в пограничната община ще намалее с около 70%. Това ще стане чрез субсидирана заетост след защитени проекти по различни програми. Без работа в региона в момента са около 23 на сто от хората. Назначенията ще стават чрез Бюрото по труда.

По 120 лева на чиновниците в Трън за Коледа

Парите са от икономия. Кметът дари спестената си заплата на манастира

Разпространи съдържание