Loading

По стар правилник за работа и с нова комисия премина заседанието на ОбС в Трън

Отново бе избран старият правилник за работа на общинския съвет в гр. Трън, като му бяха направени само малки корекции и промени. На редовно заседание съветниците решиха да работят по него, тъй като опитът им показвал, че старият нормативен документ е много ефективен. Минипарламентът обаче прие да има увеличение на броят на постоянните комисии. Така от пет те бяха увеличени на шест. Новата е за предотвратяване на конфликт на интереси, нейн председател ще бъде учителката Румяна Викторова. Соня Стефанова пък ще оглави комисията по бюджет, финанси, икономика, инвестиционна политика и нормативна уредба. Начело на комисията по здравеопазване, социални дейности и социална политика застава Даринка Борисова. Съветникът Николай Манчев ще председателства комисията по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, транспорт, благоустрояване, комунални дейности, обществен ред, бедствия и аварии. Румяна Викторова поема председателството на тази за образование, култура, културно историческо наследство, децата, младежта, спорта и туризма, а Румяна Младенова ще бъде председател на комисията по околна среда, общински земи и гори. Всичките шестима председатели са от групата на ГЕРБ, която представлява мнозинство в общинския съвет. Пак съветници от ГЕРБ ще представляват община Трън в общото събрание на националното сдружение на общините в Република България. Това са председателят на общинския съвет доктор Веселина Шишкова и Румяна Викторова. На основание на изпратено до администрацията писмо от директора на затвора в Бобов дол, съветниците излязоха с решение да създадат наблюдателна комисия, която да е в помощ на лица изтърпели ефективни присъди. Председател ще е Николай Манчев. В състава са включени още шестима представители на различни институции.

Тази община трябва да се

Тази община трябва да се затвори - население за две села с толкова много бюрокрация - това си е паразит за обществото! Жива пералня за пари - истински пример за неефективност!