Loading

Обявени са списъците на преброителите и контрольорите за Преброяване 2011в Трън

Списъците с одобрените преброители и контрольори за Преброяване 2011 са оповестени от 10 януари в сградата общинска администрация Трън - гр. Трън, пл. Владо Тричков №1.

Одобрените кандидати ще преминат еднодневно обучение на 19януари 2011 г.(сряда) от 10:00 часа в камерната зала на ОЧД „Гюрга Пинджурова" гр.Трън.

Лекторите ще бъдат специалисти от Териториалното статистическо бюро. На обучението ще бъдат разяснени правата и задълженията на преброителите и контрольорите,

Ще бъде указан начинът на попълване на преброителните карти и на провежданите извадкови изследвания за миграция и раждаемост. Ще бъдат предоставени материали, необходими при провеждането на преброяването.

За допълнителна информация - 07731/2204 - Станислава Асенова - Секретар на Община Трън.

Преброяването започва в 0.00 часа на 01 февруари 2011 година.

Първи етап - от 0 часа на 01 февруари 2011 г. до 24 часа на 9 февруари 2011 г. преброяването ще се извършва по интернет чрез информационна система „Преброяване 2011".
Втори етап - от 8 часа на 10 февруари 2011 г. до 20 часа на 28 февруари 2011 г. преброяването ще се извършва чрез посещение на домакинствата, сградите и жилищата.

По време на Преброяване 2011 ще работи Подпомагащ център - Варна с национален телефон за информация и консултации: 0700 16 310.