Loading

Купуват съдове за смет и боклучарка за цяло Трънско

Безлихвен заем с гратис от две години в размер на 500 хил. лв. ще получи община Трън от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към МОСВ. Това съобщи кметът Станислав Николов. Проектът на общината за подобряване на чистотата на територията на Община Трън е одобрен и предстои до дне подписването на договор. Със средствата ще се закупят съдове за смет, които ще бъдат разпределени по цялата територия във всички 52 населени места. Ще бъде закупена и нова сметосъбираща машина с по-голям капацитет, която да обхожда селата по график.

Община Трън сама се грижи за сметосъбирането в района. Не възлага услугата на външна фирма и така е свела разходите до минимум. Годишно за сметосъбиране и сметопочистване се харчат не повече от 300 000 лв. Това от своя страна води до възможно най-ниски ставки на местната такса за боклука.

С подобен заем веднъж вече бяха закупени съдове и сметопочистващ камион, но заради голямата територия на общината те са недостатъчни . С одобрения нов проект и отпуснатия безлихвен заем до голяма степен проблемите с почистването на територията ще бъдат решени.   

Общината води борба с нерегламентирани сметища, защото много от виладжиите в трънските села оставят отпадъци покрай пътищата, в дерета и долини. Разчита се на съвестта на гражданите, както и на това, че с чистата околна среда те ще бъдат възпитавани.  Като има и допълнителни съдове, ще се елиминира оправданието, че няма къде да хвърлят боклук.  

У Трън на боклука "буклук" ли

У Трън на боклука "буклук" ли му викат, бе Борисова?!?