Loading

Трънски партизански отряд

Първите партизани в Трънско излизат в нелегалност в началото на 1942 г. Установяват контакт във гр. Враня и взаимодействат с партизанските сили на ЮНОА. През м. април на 1943 г. бойна група от района, създадена в началото на годината се разраства в Трънски партизански отряд. Командир е Славчо Трънски, политкомисар Делчо Симов, заместник-командир Стефан Рангелов. [1]

На 16 юни 1942 г. , съвместно с югославски партизани завзема село Главановци. Провежда през 1943 г. акции в с. Джинчовци, с. Стрезимировци, с. Лялинци, с. Ярловци, с. Къшле, с.Горна Мелна. с. Забел, с. Филиповци и с. Масловище. Преустановява доставките на храна от Трънско за частите на Вермахта в Югославия.[2] На 7 септември същата година участва в тежък бой с правителствени части при вр. „Янчева чука“ до с. Бохова.

В началото на 1944 г. провежда десетки акции в с. Лешниковци, с. Туроковци, с. Къшле, с. Долна Мелна, с. Горна Мелна и с. Уши. Води боеве с армейски и жандармерийски подразделения при с. Костуринци, с. Грознатовци, с. Борче и с. Уши. .[3]

През пролетта на 1944 г. отрядът се разраства с нови 300 бойци. Провежда нови десетки акции. Изтегля се в района на с. Кална и с. Църна трава в района на ЮНОА и се прегрупира.

I- и батальон участва във формирането и действията на Първа, II- и батальон в Втора софийска народоосвободителна бригада. Извършват бойни походи в Рила и Стара планина. [4]

В района на действие остава III- и батальон, който извършва поход до с. Кална и с. Църна трава. Снабдява се с английски оръжие, спуснато с парашути в района на ЮНОА. През м. юли 1944 г. отрядът се събира в Трънско и води боеве при с. Лева река, на 28 юли при с. Еловица и с. Костуринци. Провежда акции в с. Джинчовци, с. Драинци, с. Бераинци, с. Радово, с. Костуринци, с. Извор, с. Драгойчинци и с. Чепинци и на практика създава своя свободна територия. Трънския отряд е най-заначимото партизанско формирование през 1944 г.[5]

На 6 септември 1944 г. се включва в състава на Софийска народоосвободителна дивизия. [6]

На 9 септември 1944 г. установява властта на ОФ в гр. Трън, гр. Брезник, гр. Босилеград и се насочва към гр. София.

Източници [редактиране]

  1. ↑ История на антифашистката борба в България, т. I 1939/1943 г., С., 1976, с. 278
  2. ↑ История на антифашистката борба в България, т. II 1943/1944 г., С., 1976, с. 40
  3. ↑ История на антифашистката борба в България, т. II 1943/1944 г., С., 1976, с. 108, 110-111
  4. ↑ История на антифашистката борба в България, т. II 1943/1944 г., С., 1976, с. 108, 117
  5. ↑ История на антифашистката борба в България, т. II 1943/1944 г., С., 1976, с. 108, 183
  6. ↑ История на антифашиктката борба в България, т. II 1943/1944 г., С., 1976, с. 29, 40, 117, 234

Източник: http://bg.wikipedia.org/wiki/Трънски_партизански_отряд