Loading

Интегриран проект за водоснабдяване и канализация на гр. Трън в медиите

Европейски съюз Европейски фонд за регионално развитие Кохезионен фонд

Герб на община Трън

Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”

Решения за по-добър живот


Интегриран проект за водоснабдяване и канализация на гр. Трън в медиите

Проектират нова ВиК система на Трън

Трън - сградата на Общината

Цялостен проект на нова ВиК системата на град Трън се прави вече по спечелен проект, съобщи кметът на общината Станислав Николов. След един неуспешен опит осъществяването на проекта да започне, едва сега - на 12 октомври е сключен договор с изпълнител и дейността е стартирана.

Конкурсът за възлагане на обществена поръчка е спечелен от Дружеството по Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД) „Хидропласт Груп" от София.

Разработката се финансира по Оперативна програма „Околна среда".

Проектът включва изготвянето на пълна техническа документация за реконструкция и разширение на съществувуващите водопровадна и канализационна мрежа в града и изработване на проект за изграждане на пречиствателна станция за отпадните води.

Общата стойност на проекта е 291 хил. лв.

Сега съществуващата водопроводна мрежа, която обслужва цялото население на града, е силно амортизирана. Изградена е преди около 40 години от азбесто-циментови тръби и връзките с гумени уплътнители отдавна са дефектирали. Това прави загубите на питейна вода от водопровода много големи.

Градската канализация е изграждана в продължение на повече от 30 години при стара нормативна уредба. По-голямата част от отвеждащите тръби са с малък диаметър и много от тях са запълнени. Значителна част от мрежата е без разрешение за ползване поради груби несъответствия с проектната документация и се експлоатира в нарушение на сега действащите нормативни актове.

Досега не е изграждана и пречиствателна станция. Всичко това води до сравнително висока цена на водоснабдителната услуга за населението, включваща и големите загуби на вода. При интензивни валежи заради запушената мрежа улиците се заливат с вода.

Чрез осигуреното финансиране по спечеления проект, ще бъдат изготвени работни проекти за съоръжения, пресичащи и поемащи повърхностните води от водосборите, както и . дъждовни колектори за насочване водите към р.Ерма. След експертни проучвания за нарушения режим на работа на канализационния колектор ще бъде предложено проектно решение.

От Община Трън разчитат, че с реконструциите и разширенията на съществуващата водопроводна и канализационна мрежа и с изграждането на пречиствателна станция за отпадни води ще се запази чиста околната среда, ще се повишат здравно-хигиенните условия на населението, ще се подобри общинската инфраструктура за предоставяне на комунални услуги.

Интегрираният проект за водоснабдяване и канализация на Трън: реконструкция и разширение на съществуваща водопровадна мрежа; реконструкция и разширение на канализационна мрежа, изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води се финансира от Оперативна програма „Околна среда", съфинансирана от Ервропейския фонд за регионални развитие и Кохезионния фонд на европейската общност.

https://tranonline.info/content/proektirat-nova-vik-sistema-na-trn

Кметът на Трън прави проект за смяна на водопровода

Източник: Съперник 06:59 / 01.09.2010

Работен проект за подмяна на водопровода и канализацията в Трън готви общината , съобщи кметът Станислав Николов. Тръбите в пограничния край са на повече от половин век. С разработката ще се кандидатства за финансиране по оперативна програма "Околна среда".
Процедурата за проекта вече е открита. Тя е на стойност 291 хил. лв. Трябва да бъде изработен и идеен проект за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води.
Градоначалникът на Трън Николов поясни, че е необходимо да бъдат подменени около 20 километра водопроводна и още други 20 - канализационна мрежа. Кметът допълни, че старите тръби непрекъснато аварират. През уикенда избил главния водопровод в района на болницата по време на подмяна на паважа на улицата. Каменните блокчета били отнесени от водата и се наложило да бъдат пренаредени. В общинския център имало и квартали, в които все още няма ВиК мрежа.
Общинският бюджет никога не е бил достатъчно голям. Само за три години обаче, чрез проекти, градът коренно промени вида си, признават и местни, и гости,
Досега Трън е спечелил три разработки по различни програми. Сега е внесен и чака одобрение и проект за саниране на училището, което е защитено и е единствено в общината. В комисията по бедствия и аварии е внесен проект за изграждане подпорни стени на свлачището за село Банкя, което през пролетта създаде много проблеми на общината, прекъсна достъпа до селото и застраши от скъсване водопровода за Трън. Проектът е за около 700 000 лв. и ако бъде одобрен, ще се реши проблемът , пояснява кметът Николов. В момента се разработвал и проект за ремонт на пътищата за десет село от общината. Той ще бъде внесен този месец и е на стойност 6 млн. лв. Едно от направленията е село Бусинци, където се намира прочутият музей на бусинската керамика.
В момента тече и вторият етап от реконструкцията на централния градски площад, след като бяха преведени 700 000 лв. по спечеления проект по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони. Кметът се надява за Деня на града, който тук се празнува на 14 октомври, обновяването на площада да приключи. Проектът включва изграждането на фонтани, детски кът, сцена, озеленяване, нови стилни пейки, на които местни и гости ще могат да присядат за кратък отдих.

http://news.zapernik.com/188407.html

Обновяват ВиК мрежата в Трън

19.04.2010 12:21  / actualno.com

Отпуснати са средства в размер на 291 хил. лева

Предстои да се обявят обществените поръчки

 

По 30 км водопроводна и канализационна мрежи ще бъдат подновени в Трън, съобщи кметът Станислав Николов.

Анекс към договора по реализиране на проект за изграждане на водопровод и канализация на територията на града кметът на общината подписа в петък с Министерството на околната среда и водите.

Съгласно новите изисквания за реализиране на такива дейности проектите ще бъдат само за водопровод и канализация, а изграждането на пречиствателна станция, ще бъде на идейна фаза.

Кметът на община Трън уточни, че парите, предвидени за проектиране ще се намалят като цифра и по-лесно ще се реализира изпълнението на работните проекти, което от една страна е добре.

Николов не скри разочарованието си, че отпусната сума в размер на 291 хил. лв. е изключително недостатъчна, но въпреки това обстоятелство средствата ще се разпределят така, че да се подмени морално остарялата водопроводна и канализационна мрежа в градската зона.

Предстои да се обявят обществените поръчки и до януари 2011 г. проектното предложение ще бъде завършено. От началото на месец юни в Трън започват дейностите по обновяване на централната градска част, където ще бъдат изградени и кътове за отдих.

http://society.actualno.com/news_294607.html

Трън дочака проект на  ВиК системата

Руми Борисова- Градски вестник

Община Трън дочака да започне цялостното проектиране на ВиК системата в града. След фал старт на първия опит това да се случи, сега – едва на 12 октомври е сключен договор с изпълнител на проекта и работата е започнала, похвалиха се от общинската администрация. Конкурсът за възлагане на обществена поръчка е спечелен от Дружеството по Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД) „Хидропласт Груп” от София. Проектът вече е в ход, радват се в Трън.

Разработката се финансира по Оперативна програма „Околна среда”. Проектното предложение предвижда изготвянето на пълна техническа документация за  реконструкция и разширение на съществувуващите водопровадна  и  канализационна мрежа в града и изработване на проект за изграждане на пречиствателна станция за отпадните  води. Общата стойност на проекта е 291 хил. лв.

Сега съществуващата водопроводна мрежа,  която обслужва цялото население на града, е силно амортизирана. Изградена е  преди около 40 години от азбестоциментови тръби  и връзките  с гумени уплътнители отдавна са дефектирали.  Това прави загубите на питейна вода от водопровода много големи.

Градската канализация  е изграждана в продължение на повече от 30 години при стара нормативна уредба. По-голямата част от отвеждащите тръби са с малък диаметър и много от тях са запълнени. Значителна част от мрежата е без разрешение за ползване поради груби несъответствия с проектната документация и се експлоатира в нарушение на сега действащите нормативни актове. Досега не е изграждана и пречиствателна станция. Всичко това води до сравнително висока цена на водоснабдителната услуга за населението, включваща и големите загуби на вода. При интензивни валежи заради запушената мрежа улиците се заливат с вода. 

Чрез осигуреното финансиране по спечеления проект, ще бъдат изготвени работни проекти за съоръжения, пресичащи и поемащи повърхностните води от водосборите, както и . дъждовни колектори за насочване водите към р.Ерма.  След експертни проучвания за нарушения режим на работа на канализационния колектор ще бъде предложено  проектно решение.

 От Община Трън разчитат, че с реконструциите и разширенията на съществуващата водопроводна и канализационна мрежа и с изграждането на пречиствателна станция за отпадни води ще се запази чиста околната среда, ще се повишат здравно-хигиенните условия на населението, ще се подобри общинската инфраструктура за предоставяне на комунални услуги. 

Интегрираният проект за водоснабдяване и канализация на Трън: реконструкция и разширение на съществуваща водопровадна мрежа; реконструкция и разширение на канализационна мрежа, изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води се финансира от Оперативна програма „Околна среда”, съфинансирана от Ервропейския фонд за регионални развитие  и Кохезионния фонд на европейската общност.

Станислав Николов: ВиК мрежата в община Трън е морално остаряла

09 април 2010 / 10:26 | Общество | радио"Фокус"-Пирин

Трън. ВиК мрежата в община Трън е морално остаряла и в изключително лошо състояние. Това каза за радио “Фокус”-Пирин кметът на общината Станислав Николов. Той уточни, че нито в града нито в селата мрежата не е подменяна от години. „Страхувам се да не дойде време тези ВиК мрежи да ги „хвърлят” на общините”, каза още Николов. Той уточни, че няма средства за поддръжка на мрежата, а общината помага доколото може. Градоначалникът уточни, че миналата годината община Трън е закупила тръба за ВиК мрежа в едно от селата, а от водното дружество са извършили ремонтните дейности.
Общината е спечелила техническа помощ за работен проект за водопровод, канализация и преиствателна станция, но този проект се бави вече втора година, каза още Николов и уточни, че трябва първо проектът да се направи и след това да се кандидатсва ако има разбира се къде за реконструкцията.
Кметът на Трън обясни, че трябва спешно да се смени един от основните водопроводи в града, защото той не е сменян от 1936 година и дава много аварии.
Цветелина ПИШИКОВА

 

http://www.focus-radio.net/?action=news&id=382368

 

 

Разработват проект за подмяна на водопровода в Трън

вторник, август 31st, 2010, 07:35ч. /mirogled.com

Работен проект за подмяна на водопровода и канализацията в Трън разработва общината , съобщи кметът Станислав Николов. Тръбите в пограничния край са на повече от 50 г. С проекта ще се кандидатства по оперативна програма „Околна среда“.

Процедурата за разработване на проекта вече е открита. Тя е на стойност 291 хил. лв. Трябва да бъде изработен и идеен проект за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води.
„Необходимо е да бъдат подменени около 20 км. водопроводна мрежа и толкова канализационна. Освен това има и квартали, в които въобще няма такава инфраструктура.“, поясни Николов.
Според градоначлникът старите тръби непрекъснато аварират. През уикенда избил главния водопровод в района на болницата по време на подмяна на паважа на улицата. Каменните блокчета били отнесени от водата и се наложило да бъдет пренаредени, каза още Николов. (http://mirogled.com/?p=2530)

Трън кандидатства за нова канализация през март

четвъртък, февруари 10th, 2011, 09:27ч./ /mirogled.com/

Проектът за подмяна на старата канализация на Трън и изграждане на нова пречиствателна станция вече е готов.

 Станислав Николов

Предстои той да бъде представен пред Министерството на околната среда и водите през март, съобщи кметът на града Станислав Николов. Стойността на проекта е 291 000 лв.

Ще бъдат подменени всички стари тръби в града, които са около 20 км. Освен това ще се пусне отклонение от квартал Мурковица до квартал Баринци. Старата канализация обаче няма да бъде разрушавана. Тя ще се ползва за дажъдовни води, а новата – за отпадни.

„Така Трън ще има две канализации. Освен това новата няма да се натоварва с дъждовните води“, обясни Николов.

Тръбите в пограничния край са на повече от 50 г. Затова непрекъснато аварират. Реализирането на проекта ще намали значително проблемите по мрежата, смята градоначалникът. (http://mirogled.com/?p=13724)

Община Трън разработва няколко проекта за подобряване живота в ромските квартали

 

 

  Снимка: Информационна агенция "Фокус"

19 февруари 2011 | 15:52 | Агенция "Фокус"

Трън. Община Трън разработва няколко проекта за подобряване живота в ромските квартали на града. Това заяви за радио “Фокус”-Пирин председателят на Общински съвет - Трън д-р Веселина Шишкова. В момента се извършват ремонти в ромския квартал „Мурговица”. Работи се и по проект за изграждане на нова ВиК и канализационна система в ромските квартали. Шишкова обясни, че общината ще кандидатства и с проект за изграждане на еднофамилни жилища. Общинското ръководство не е изчислявало колко средства ще са необходими за ремонтите и новостите. Що се отнася до незаконното строителство и самонастаняването, председателят на ОбС-Трън коментира, че няма случай на самонастанили се роми в обществени сгради, освен това не са установени и нови случаи на незаконно строителство. Последните незаконни постройки са строени преди 1987 г., но впоследствие са узаконени. Именно поради тази причина, общината не е предприела нито една кампания за принудително събаряне на постройки в ромските квартали. Ромското население в общината не създава проблеми, подобни на тези в големите градове у нас.
Красимира ДИМИТРОВА

http://www.focus-news.net/?id=n1494180

Начало

Информация за Интегриран проект за водоснабдяване и канализация на гр. Трън

Интегриран проект за водоснабдяване и канализация на гр. Трън в медиите

Информационни материали – дипляни

Оперативна програма „Околна среда – 2007-2013г.” 

 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа
на Оперативна програма „Околна среда – 2007-2013г.”,
съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

и Кохезионния фонд на ЕС.