Loading

Интегриран проект за водоснабдяване и канализация на гр. Трън - Информация

Европейски съюз Европейски фонд за регионално развитие Кохезионен фонд

Герб на община Трън

Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”

Решения за по-добър живот

Проект: Интегриран проект за водоснабдяване и канализация на гр. Трън

https://tranonline.info/sites/default/files/tran-vik/tran-vik-proekt-info_files/image002.jpg

Начало

Информация за Интегриран проект за водоснабдяване и канализация на гр. Трън

Интегриран проект за водоснабдяване и канализация на гр. Трън в медиите

Информационни материали – дипляни

 Оперативна програма „Околна среда – 2007-2013г.”



 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа
на Оперативна програма „Околна среда – 2007-2013г.”,
съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

и Кохезионния фонд на ЕС.