Loading

село Ярловци

Пестете водата! Предстоящи режими на водата

Информация за селища, застрашени от режим на водоподаване през летния сезон на 2011г.

Села на територията на Община Трън: с. Филиповци, с. Парамун, с. Вукан, с. Костуринци, с. Стрезимировци, с.Джинчовци, с. Ярловци, с. Реяновци, с. Дълга лука

Крепостта Земън край Ярловци

Късноантична и средновековна крепост "Земън" на 1.44 km североизточно по права линия от центъра на село Ярловци, западно до пътя за село Забел, на десния бряг на река Ерма. На естествено защитен терен, издигащ се като пресечен конус над Знеполе, през късната античност е изградена голяма крепост, която е продължила да съществува и през ранното средновековие.

Кой ще ни брои?

Община Трън обяви списъка на преброителите и контрольорите. Публикуваме го пълния, така както е оповестен на сайта на общината:

Прекъсвания в електрозахранването - ЧЕЗ

На 18.01.2011 г. /08.30-09.30 ч./ - с. Костуринци.

На 18.01.2011 г. /10.00-12.00 ч./ - с. Вукан.

На 18.01.2011 г. /13.00-14.30 ч./ - с. Мрамор.

На 18.01.2011 г. /15.00-16.30 ч./ - с. Кожинци.

Разпространи съдържание