Loading

Прекъсвания в електрозахранването - ЧЕЗ

На 18.01.2011 г. /08.30-09.30 ч./ - с. Костуринци.

На 18.01.2011 г. /10.00-12.00 ч./ - с. Вукан.

На 18.01.2011 г. /13.00-14.30 ч./ - с. Мрамор.

На 18.01.2011 г. /15.00-16.30 ч./ - с. Кожинци.

На 19.01.2011 г. /08.30-10.00 ч./ - с. Радово.

На 19.01.2011 г. /10.30-12.00 ч./ - с. Бусинци.

На 19.01.2011 г. /13.00-14.30 ч./ - с. Туроковци.

На 19.01.2011 г. /15.00-16.30 ч./ - с. Бераинци.

На 19.01.2011 г. /13.00-16.00 ч./ - с. Стрезимировци.

На 20.01.2011 г. /08.30-12.00 ч./ - с. Забел.

На 20.01.2011 г. /13.00-14.30 ч./ - с. Ярловци.

На 20.01.2011 г. /15.00-16.30 ч./ - с. Лешниковци.

Източник: ЧЕЗ