Loading

Местността „Лялинци", в землището на село Лялинци, община Трън е една от новите девет приети за защитени местности в България

Предстои да бъдат публикувани в Държавен вестник и след това да влязат в сила заповеди на министъра на околната среда и водите Юлиан Попов за обявяване на тези нови защитени местности с обща площ 1380,667 дка.

Териториите бяха предложени в рамките на проект „Изграждане на мрежа от защитени територии за опазване на растенията в България", изпълняван от Института за биологично разнообразие и екосистемни изследвания към БАН в сътрудничество с МОСВ.

 

Целта на новите защитени местности е опазването на редки растителни видове, както следва:

 

1. Защитена местност „Хълма Скалата", в землището на сeло Левуново, община Сандански, област Благоевград, с цел опазване на растителен вид Катерлива ефедра (Ephedra fragilis) и неговото местообитание.

 

2. Защитена местност „Находище на катерлива ефедра", в землището на село Генерал Тодоров, община Петрич, област Благоевград, с цел опазване на растителен вид Катерлива ефедра (Ephedra fragilis) и неговото местообитание.

 

3. Защитена местност „Пиринско лале", в землището на село Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград, с цел опазване на растителните видове: Пиринско лале (Tulipa pirinica Delip.), Дреновска ведрица (Fritillaria drenovskii), Кристална ричия (Riccia crustata), Славянско котенце (Pulsatilla slaviankae), Недоразвит лимодорум (Limodorum abortivum), Оливиеров минзухар (Crocus olivieri), Стрибърниева каменоломка (Saxifraga stribrnyi), Паяковидна пчелица (Ophrys sphegodes ssp. mammosa), Пърчовка (Himantoglossum caprinum), Обикновен салеп (Orchis morio) и Пурпурен салеп (Orchis purpurea) и техните местообитания.

 

4. Защитена местност „Находище на Сребриста поветица", в землището на село Долно Спанчево, с община Петрич, област Благоевград, с цел опазване на растителен вид Сребриста поветица (Convolvulus holosericeus) и неговото местообитание.

 

5. Защитена местност „Находище на тракийски клин", в землището на село Воденци, община Стамболово, област Хасково, с цел опазване на растителен вид Тракийски клин (Astracantha thracica L.) и неговото местообитание.

 

6. Защитена местност „Маришко подрумиче", в землището на село Дъбравите, община Белово, област Пазарджик, с цел опазване на растителен вид Маришко подрумиче (Anthemis argyrophylla) и неговото местообитание.

 

7. Защитена местност „Лялинци", в землището на село Лялинци, община Трън, област Перник, с цел опазване на растителен вид Панчичево секирче (Lathyrus pancicii) и неговото местообитание.

 

8. Защитена местност „Карталец", в землището на село Кулата, община Петрич, област Благоевград, с цел опазване на растителен вид подуточаскошо клинавче (Astragalus physocalyx) и съчленен коринефорус (Corynephorus Divaricatus) и неговото местообитание.

 

9. Защитена местност „Находище на вълнестоцветно сграбиче - Бобошево", в землището на град Бобошево, община Бобошево, област Кюстендил, с цел опазване на растителен вид вълнестоцветно сграбиче (Astragalus dasyanthus) и неговото местообитание.

 

От началото на 2013 г. вече са обявени 20 нови защитени територии, с обща площ 247,6 ха, с което мрежата от защитени територии в страната достига 584 124 хектара.

 

 

 

 

източник:pernikdnes.com

hello

hello