Loading

Вижте колко близо е вашето село до откритя рудник

Инвестиционното предложение за златодобив в Трънско може да окаже влияние и върху голяма част от селата в Брезнишко.Участък Юг ще бъде разположен на площ от 10,88 квадратни километра! Там се предвижда да има открит рудник, хвостохранилища и обогатителна фабрика. Дейността на този рудник ще бъде 15 години. Всяка седмица ще има взривни работи. При преработката на рудата ще се генерира 735000 тона хвост. Хвостохранилищата ще са с площ 340 и 322 дка. В инвестиционното предложение пише: „Може да се очаква кумулация на прахово замърсяване от прахоунос от открити рудници, хвостохранилища и преработвателни дейности в обогатителната фабрика, какт и от транспорта..” и още „По време на експроатацията значителни емитери на прахови емисии ще са откритите рудници, хвостохранилища и насипища” и още”Въздействието ще е пряко, отрицателно и постоянно, ще зависи до голяма степен от контретните атмосферни условия”.

Най – съществения проблем, обаче е пропуснат в инвестиционното предложение, а именно наличието на УРАН на местата, където ще има открит добив!!!

Ако си мислите, че сте далеч от проблема и няма да ви засегне по никакъв начин, погледнете картата с разстоянията. Приблизителните разстояния от участък Юг по въздух са, както следва:

Банище – 4,26 км;

Ръжавец – 4,96 км;

Станьовци – 6,9 км;

Долна Секирна – 8,57 км;

Горна Секирна – 6,65 км;

Кривонос – 4,82 км;

Ребро – 6,5 км;

Горочевци – 6,5 км;

Лялинци – 4,73 км;

Садовик – 10,29 км

Кошарево – 10,59 км;

Конска – 11,1 км.

 

 Трън – 4,24 км;