Loading

В Трън се борят с безработицата

Ако през далечната 1939 година край град Трън, до границата със Сърбия, са разработвали златни находища, то днес този край обезлюдява, а безработицата расте. Младите хора в общината ги няма и както се шегуват местните жители „нашите младежи са по на 50-60 години." Покрай икономическата криза е спряла производство си една от малкото работещи фирми в региона - за водопроводни и канализационни тръби. Замряло е и предприятието за бутилиране на минерална вода в село Трънска Банкя, което е създавало работа на доста хора от общината, а и приходи за общината от концесията. Понастоящем община Трън не разполага с атрактивна собственост за продан. Единствените й финансови постъпления са приходите от местните данъци и такси. А редица дейности по поддръжката на обекти и пътища в общината трябва да продължат. Кметът на община Трън Станислав Николов е намерил начин хем тези дейности да продължат, хем с това да намали безработицата, която е достигнала стряскащите 25 процента. С помощта на европейското финансиране по програма „Развитие на човешките ресурси" и чрез финансиране по насърчителни програми на социалното министерство кметът на Трън ще осигури работа на регистрираните в бюрото по труда безработни. Една трета от населението на града е от ромски произход, затова голяма част от безработните са роми, повечето без квалификация. Кметът се надява до месец май от 700-те безработни, регистрирани в Бюрата по труда, работа да са започнали около 550 души.

„Първите 100 човека, които сме наели, вече са на работа - обяснява той. - Те работят по поддръжката на общинските сгради на територията на град Трън и останалите 51 населени места в общината. Те ще поддържат сгради, училища, кметства, културни домове, читалища и т.н. Следващите 200 човека ще поддържат пътищата в града, междуселските пътища и в населените места. Община Трън има към 150 междуселски пътища, отделно улиците на града, така че наетите ще бъдат пътни строители. Ще кърпят многобройните дупки по пътищата, ще почистват затрупани канавки за оттичаща вода и други подобни дейности. Освен това ще наемем и около 100 души озеленители, които ще поддържат зелените площи в общината."

Безработните в общината ще се наемат и по програмите за личен асистент на хора с увреждания и за домашен помощник. Инициативният кмет на община Трън е затворил бившия дом за стари хора в село Слишовци и е настанил възрастните хора в бивша болница, преустроена в жилища от семеен тип. Така е намерил работа на 20 човека обслужващ персонал.
Безработните в началото се обучават два месеца в курсове, организирани от бюрото по труда. Според Станислав Николов проблемът при подобни програми е един - общината предварително трябва да намери необходимото финансиране, след което до 1 месец от назначаването на хората ще получи обратно средствата от бюрото по труда.

Станислав Николов смята, че бъдещето на Трънския край е в туризма. Уникалната природа при ждрелото на река Ерма, която преминава през него към Сърбия, е природна забележителност и защитена територия. Живописните гористи склонове на планината Руй крият тайни за отминали времена. Според Николов развитието на пътната мрежа в региона и построяването на нови пътища ще съживи общината, ще даде възможност за бизнес, а това ще задържи хората по техните родни места и ще им даде работа.

„Аз винаги повтарям, че туризмът е една от най-добрите перспективи - казва той. - И друго нещо наблюдавам от края на 2010-а и началото на 2011-а. Община Трън разполага със 150 хиляди декара гора и дърводобивът набира скорост с доста силни темпове. Разкриват се нови работни места в горския сектор. Има търсене и на дървен материал за мебелното производство, и на дърва за огрев. И тези 150 хиляди декара гори са предимство на общината. И се надявам чрез постъпления от сечта на дървета общината да издържи финансово по време на криза. Можем да се похвалим, че през миналата година завършихме без никакви задължения, дори с 50-60 хиляди лева печалба. Така, за разлика от други общини, нямаме задължения към никого."

Източник: Радио България - 09 март 2011