Loading

В международния ден на планините отправяме поглед към Руй

Днес отбелязваме Международния ден на планините.

Той е определен през 2003 г. на 57-та Генерална асмаблея на ООН с резолюция 57/245 на Общото събрание на ООН от 2002 г.

Целта на този ден е да популяризира значението на устойчивото развитие за планинските региони.

Планините заемат около една четвърт от повърхността на планетата и са дом на почти 10% от населението на земята.

От древни времена хората са вярвали в свръхестествената сила на планините и са се прекланяли пред тях. Имената на българските планини също отразяват това страхопочитание.

36 600 квадратни километра (33%) от територията на България е заета от планини.

Близо до град Трън се намира една красива планина - Руй. Най-високата й точка е връх Руй (1706 м.). По вододелното било на планината минава държавната граница между България и Сърбия. В южна и източна посока на българска територия тя се ограничава от долината на река Ерма. На запад се свързва с планината Рудина. Непосредствено на югоизток от нея е разположена по-малката Ездимирска планина. Планината има източно-западно простиране с дължина 20 км и широчина 8 км. Общата ѝ площ е около 86 кв км. Тя е масивна, куполовидна планина от блоков тип и в значителна степен по външния си облик наподобява на Витоша. Някои от основните туристически маршрути в българския участък на Руй са маркирани с лентова (лятна) маркировка. Според Васил Миков името на планината идва от латинското наименование на растението смрадлика (Rhus cotinus), което тук е широко разпространено. Нека всеки, които обича тишината и спокойствието непременно посети РУЙ.

Планините и водата са свързани толкова силно, колкото земята и Луната. Ако успеем да съхраним екологичната чистота на планините, ще успеем да съхраним и чистотата на водата.