Loading

Уведомяване за предстоящи електропрекъсвания

На 15.03.2011 г. /14.00-16.00 ч./ - гр. Трън - ул. „Гочо Гонин".
На 17.03.2011 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Костуринци.
На 17.03.2011 г. /09.00-12.00 ч./ - с. Радово, с. Бусинци, с. Извор, с. Вукан, с. Мрамор, с. Кожинци, с. Еловица, с. Стайчовци, с. Горна Мелна, с. Долна Мелна, с. Къшле, с. Шипковица, с. Дълга лука, с. Лева река, с. Декьовци, с. Пенкьовци, с. Видрар, с. Горочевци.
На 18.03.2011 г. /08.30-10.00 ч./ - гр. Трън - кв. „Власина".
На 18.03.2011 г. /10.30-12.00 ч./ - с. Туроковци.
На 18.03.2011 г. /12.30-14.00 ч./ - с. Бераинци.
На 18.03.2011 г. /14.30-16.30 ч./ - с. Забел - Забелски хан.
На 19.03.2011 г. /08.30-10.00 ч./ - с. Зелениград.
На 19.03.2011 г. /10.30-14.00 ч./ - с. Главановци.
На 19.03.2011 г. /14.30-16.30 ч./ - с. Стрезимировци.