Loading

Трън обща информация

Trun-St_Radulov_0

Макар все още незаслужено слабо и откъслечно проучена, хилядолетната история на Трънския край се усеща при всяка стъпка, във всяко негово кътче и село. Най-ранните известни обитатели на тези земи са траките - за това свидетелстват намерените случайно или при археологически разкопки артефакти, както и няколкото надгробни могили. Значителни следи за своето присъствие по тези земи са оставили келтите. Набитото око ще различи развалините на античните градища при Драговски камък край с. Филиповци или на връх Любаш. Стратегически най-важно и най-голямо обаче е било укрепеното селище край днешното с. Зелениград. Тръгнете ли нагоре към Шили камък, няма как да не усетите дъха на времето. Надпис, намерен в тази местност свидетелства, че тук се е намирало светилище на бог Аполон. Крепостта продължава съществуването си и през Средновековието, а храмът на Аполон е наследен от изсечена в скалата малка църква, известна като Царева църква.

Вековно съществуване има и Земунската крепост до с. Ярловци - скалист хълм, чиито стръмни страни,омивани на север от водите на р. Ерма,създават чувство за естествено издигнато препятствие над околната равнина. В южното подножие на Земун и сега се намира минерален извор, известен като Римска баня.

През Средновековието Трънската покрайнина се оформя и развива като духовен център и културно средище. В Знеполе е създадена епископия още в края на Х век и това е сигнал за разгръщането на широко църковно строителство. Днес в района се наброяват 8 манастира и 26 църкви. Не пропускайте да посетите обгърнатата с тайнственост и незабравима легенда средновековна скална църква "Св. Петка", в трънския квартал Баринци. Тук леля Гина ще ви разкаже за премеждията на светицата и ще видите запазената през вековете вкаменена погача. В подножието на скалната църква през 1853 г. върху основите на по-стар храм е изградена една от най-представителните възрожденски култови сгради в Трънско днешната гробищна  църква, чийто патрон е отново св. Петка.

На 1.5 км от Трън се намира най-големият и прочут манастир в Трънско - "Св. Архангел Михаил",датиращ от ХIV в. Особена забележителност на манастира е античната жертвена маса, положена в средата на олтарната абсида, пренесена от антично светилище в местността Престол до Ждрелото на река Ерма. Разходете се до манастирската църква "Св. 40 мъченици" (14 в.) до с. Лева река (25 км от Трън), за да видите едно от първите изображения на св. Кирил Философ, изографисано още през XVII в. или до църквата на с. Бусинци "Св. Николай", където през 18 в. е написано прочутото Бусинско евангелие. Уникален архитектурен паметник е намиращият се в с. Пенкьовци храм "Св.Петка" (38 км от Трън) - най-старата църква в Трънско, чиито основи са положени в началото на XIV в., а през Възраждането е преустроена и богато изографисана. Ценен образец на възрожденската култова архитектура е църквата "Св. Димитър" в с. Ярловци (10 км от Трън) - първият новоизграден храм в Трънско (1835 г.), с което се поставя началото на мащабно църковно строителство в целия регион.

Trun-St_Radulov_23

източник:http://www.bgizlet.com/index.php?option=com_content&view=article&id=792:2009-10-30-10-50-02&catid=42:2009-08-22-10-13-45&Itemid=63