Loading

Районен съд град Трън

Име на фирма: 
Районен съд

Компетентност на съда: Районният съд е основен първоинстанционен съд. На него са подсъдни всички дела, освен тези, които със закон са подсъдни на друг съд.

Съдебен район: гр.ТРЪН, села: Туроковци, Забел, Ломница, махала Богоина, Ездимирци, Глоговица, Зелени град, Милославци, Главаноци, Насалевци, Цегриловци , Рани луг, Слишовци, Стрезимировци, Джинчовци, Бохова, Реяновци, Ярловци, Лешниковци, Радово, Берайнци, Студен Извор, Пенкьовци, Кожинци, Костуринци, Стайчовци, Еловица, Долна Мелна, Горна Мелна, Шипковица, Дълга Лука, Къшле, Лева река, Видрар, Докьовци, Горочевци, Ерул, Вукан, Мрамор, Бусинци, Велиново, Милкьовци, Лялинци, Неделково, Парамун, Филиповци, Бутроинци, Мракетинци, Врабча, Проданча.

Административен секретар: 0777/98652
Деловодство: 0777/98643
Съдебно-изпълнителна служба: 0777/98631
Факс: 0886/873438

Адрес: 
гр. Трън, ул. "Георги Димитров" №4
Web site: 
http://www.rs-tran.com/
Телефон: 
0777/98652
Е-mail: