Loading

Проект за рекултивация на депо в Трън

До сега в трънската община нямат проблеми с депонирането на отпадъците. Кметът на града потвърди, че вече има подписан договор за регионалното депо в Перник, което ще започне да се строи. Очаква се то да заработи след около две години. Предстои и избирането на изпълнител и след това ще започне самото строителството.
Николов обясни, че вече има готов проект за рекултивация на депото в община Трън, и вече е внесен в Министерството на околната среда и водите. Приемането на проекта ще реши много проблеми, защото общината сама ще се грижи за почистването със своя нов камион. Това ще спести много средства. От администрацията в Трън се опитват да спасят хубав туристически обект, какъвто е Зелени вир, като идеята е сметището да се рекултивира и мястото да се превърне в път до туристическата атракция.
Боклуците на община Трън ще продължат поне още две години да се изхвърлят на същото сметище. "Като цяло, екологичната обстановка в Трън е много добра. Стараем се да няма боклук. По различни програми работят и много безработни. Именно за това общината е на първо място по заетост в страната", заяви Николов. За чистотата в общината се грижат дори озеленителите, пътните строители и поддържащите сгради. По различни програми се назначават допълнително метачи, наблюдатели на сметища и всяко нерегламентирано сметище се почиства. Общинската фирма за чистота следи стриктно да не се появят нерегламентирано изхвърлени отпадъци. Скоро ще започне да се реализира и проект за почистване на речното корито на р. Ерма.