Loading

Проект "Непознатата България - Откритието - Западни покрайнини" по Оперативна програма "Регионално развитие" подхващат в Трън

Миналата седмица разработката беше представена на пресконференция в пограничната община. Общата стойност на проекта е 394 176 лв, а партньори са общините Трън, Брезник, Сливница и Драгоман. За срок от 24 месеца ще се работи за представянето на най-доброто от културното, природното и историческото наследство в региона. Предвидените дейности включват разработване на туристически пакети, подготовка и разпространение на рекламни и информационни материали, участие в туристически изложения.

Акцентът е върху идеята за устойчиво развитие на туризма и създаване на регионален туристически продукт. Основната цел на проекта e икономическото разнообразяване на региона и осигуряване възможности за устойчив растеж на четирите общини. Залага се на нови и разнообразни продукти и по-пълно използване на туристическия потенциал. Целевите групи, към които е адресиран проектът, са ресторантьори, хотелиери, читалища, музеи.

източник:градски вестник