Loading

Приеха бюджета на община Трън за 2012 година

Вече е приет и одобрен бюджетът на община Трън за 2012 година. Това стана днес в присъствието на общинските съветници. Бюджетната рамка възлиза на сумата от близо пет милиона и половина лева. В параграф приходи за 2012 година е записана точната сума - 5 496 051 лева. В тази сума влизат 1 634 905 лева под формата на обща допълваща субсидия, общата изравнителна субсидия която е 574 900 лева, целевата субсидия от 361 000 лева. Администрацията разполага също така със 667 246 лева преходен остатък, които също се включва в новия бюджет и ще разчита да вкара в хазната 2 258 000 лева собствени приходи.
От общата приходна сума е планувано да бъдат похарчени 1 827 197 лева за делегирана държавна дейност, а 3 668 854 лева за местни дейности.
Съветниците също така утвърдиха представителни разходи за тържества в размер на 70 000 лева, гласуваха пари за транспорт на служителите. Общината поема и погребенията на бедни и самотно живеещи хора.