Loading

Прекъсвания на електрозахранването в села от община Трън /19 и 20 януари 2012 г./

ЧЕЗ уведомява своите клиенти, че прекъсването се  налага поради: изнасяне (рециклиране) на eл. табла на граница на собственост; ремонт на съоръжения по мрежи СрН и НН; присъединяване на нови абонати; оперативни превключвания; реконструкции на електропроводи /подмяна на проводници, изправяне на нови стълбове/; кастрене; профилактика на трафопостове.

Община Трън:

На 19.01.2012 г. /9.00 - 16.30 часа/ - с. Ломница
На 20.01.2012 г. /9.00 - 16.30 часа/ - с. Ломница
На 20.01.2012 г. /9.00 - 10.00 часа/ - с. Горна Мелна