Loading

ПОКАНА

Уважаеми трънчани и приятели на трънския край,

каним всички вас - младежи и пенсионери, работещи и безработни, ловци, служители в държавни и частни фирми, арендатори и собственици на земя на събрание пред читалище „Гюрга Пинджурова" в град Трън, на 9 декември 2016 г. (петък) от 11:00 часа, на което ще обсъдим поставените въпроси!Това е тема, която засяга непосредствено всеки един от нас поотделно и всички като общество.Нека съдбата да е в нашите ръце, а не в ръцете на тези, които от жажда за лично забогатяване с цената на здравето и живота на други хора, причиняват непоправими щети на природата!

ОтТрънското културно-просветно дружество "Руй" и Сдружение „ТРЪН"

 

ОБРЪЩЕНИЕ

към живеещите в гр. Трън и Трънска община,към всички трънчани и приятели на Трънско

Мили земляци,

На съвместно събрание на Трънско културно-просветно дружество "Руй" и Сдружение „ТРЪН" след задълбочено запознаване с инвестиционното намерение на фирма „Евромакс сървисиз" за добив на златни и сребърни руди в община Трън на проектна площ от 20 кв км смятаме, че реализирането на това инвестиционно намерение ще бъде много опасно за природата и здравето на хората и пагубно за трънския край. 

Според нас последиците от осъществяването на инвестиционното намерение ще бъдат:

- непоправимо разрушаване на природата, отравяне и изчезване на водните запаси, изсичане на хиляди декари гора, прогонване и унищожаване на дивеча;

- в инвестиционното намерение не е отбелязано наличието на големи количества уранова руда, чиято преработка многократно ще завиши радиацията вследствие на взривните дейности и натрупването на опасни отпадъци на площ от стотици декари;  

- сериозен риск от рязко увеличаване на заболеваемостта сред населението поради замърсяване на водата, въздуха и почвата. Раковите заболявания и детеродните проблеми са част от живота на хората там, където съществуват такива мини;

- драстично намаляване на потока от туристи в нашия край, ликвидиране на лова, преустановяване на посещенията за отпуски и почивка в края на работната седмица, което ще се дължи на ежеседмичните взривове и непрекъснатото движение на десетки тежки камиони по пътната мрежа на общината;

- унищожаване на пътната мрежа в целия регион, като следствие от постоянното придвижване на многотонна техника;

- пълна невъзможност за осъществяване на приетите от общината програми за развитие на еко и селски туризъм на земеделие и животновъдство;

- селскостопанското производство и животновъдството ще пострадат от наличието на множество вредни фактори;

- увеличаване на безработицата в град Трън и общината, тъй като тук няма подготвени за минна индустрия кадри. А реализацията на индустриален златодобив, ще засегне редица основни за района дейности, чието преустановяване ще освободи работна ръка;

- появата на стотици работници от други краища на страната ще доведе със себе си престъпност и други непознати за нашия край негативни явления.

 

Уважаеми трънчани и приятели на трънския край,

каним всички вас - младежи и пенсионери, работещи и безработни, ловци, служители в държавни и частни фирми, арендатори и собственици на земя на събрание пред читалище „Гюрга Пинджурова" в град Трън, на 9 декември 2016 г. (петък) от 11:00 часа, на което ще обсъдим поставените въпроси!Това е тема, която засяга непосредствено всеки един от нас поотделно и всички като общество.Нека съдбата да е в нашите ръце, а не в ръцете на тези, които от жажда за лично забогатяване с цената на здравето и живота на други хора, причиняват непоправими щети на природата!

ОтТрънското културно-просветно дружество "Руй" и Сдружение „ТРЪН"