Loading

По-малко от 50% е изпълнението на бюджета на община Трън

Информацията е за първите шест месеца на годината. Това съобщи за Радио „Фокус"-Пирин финансистът на общината Любен Макариев. Той посочи, че собствените приходи на общината са в размер на около 1 881 000 лв., а изпълнението е около 885 000 лева.

Макариев подчерта, че има несъбрани пари от концесия, около 16 000 лв. Концесионерът не изпълнява своите задължения към общината, поради което самият договор за концесия ще бъде прекратен, каза Любен Макариев. Той подчерта, че що се отнася до данъци и такси, проблеми няма и всичко е събрано според очакванията. „Въпреки това обаче, някои от задълженията към община Трън ги събираме посредством водене на дела", поясни Макариев.

Той каза още, че субсидиите, които са по републикански бюджет са изпълнени, а обикновено по годишен план община Трън достига до 80% изпълнение на бюджета си. Издръжката по държавните дейности в община Трън е редовна, общинската също се изпълнява по план, каза финансистът и допълни, че община Трън приключва полугодието без задължения към държавата и институциите. В община Трън се изпълняват проекти, по които са назначени около 500 души на временна заетост, каза още Любен Макариев. Той поясни, че част от финансирането на проектите е от община Трън, докато се осъществи трансферът от съответните министерства. „Това го правим само и само, за да намалим безработицата, която е една от най-високите в страната", каза Макариев.

Той заяви, че наетите лица ще работят на временна заетост до следващата година. Макариев поясни, че е разкрит и център за обществена подкрепа, в които влизат около 250 души за обучение в различни направление. Има наети хора по озеленяването на общината, както и по поддръжка на пътищата от републиканската пътна мрежа, ремонт на общинска собственост и др. дейности. „По предварителни прогнози изпълнението на бюджета за годината ще бъде около 80 %", каза още Любен Макариев.

/Радио Фокус