Loading

Община Трън иска детайлно изясняване на наличието на уранова минерализация в находище "Злата"

Община Трън оповести официалното си становище относно преработеното задание за обхват и съдържание на доклад за ОВОС на инвестиционно предложение за добив и преработка на златно-сребърни руди от участък "Трън Юг".

Според Цветкова е необходимо детайлно да бъде изяснено наличието на уранова минерализация и съдържанието на уран в находището. Тя посочва значителна разлика между установеното от СО "Редки метали" през 1988г. и екипа на "Евромакс Сървисиз" ЕООД.
Трънската общинска управа се позовава на две независими проучвания, налични в Министерството на енергетиката, според които най-малко в главната жила на находище "Злата" е установено наличие на уранова минерализация. Изводът и в двата доклада категорично обявява мина "Злата" като обект с ураново орудяване и перспектива за по-нататъшно проучване на уран, твърди община Трън. Наличието на уранова минерализация и добивът на злато от мина "Злата" доказано е довел до замърсяване с уран и радий на дренажните води на мината, уверява Цветислава Цветкова. Според нея затова мина "Злата" е определена като обект по Постановление на МС 56 от 1994г. за закриване на уранодобива и държавата инвестира значителна сума за рекултивация на рудника, което ограничило и намалило замърсяването.
Община Трън настоява Министерство на енергетиката да извърши одит на наличните геоложките доклади. Управата на граничния край препоръчва да бъде обсъдена алтернативна технология, при която се отстраняват и неутрализират съставките с потенциал на опасни вещества като уран и арсен.
Ръководството на община Трън припомня резултатите от проведения местен референдум, които се явяват нормативна пречка за осъществяване на инвестиционното предложение.
След референдума "Евромакс Сървисиз" обяви, че се оттегля от Трън и закри своя офис в граничния град. Инвестиционното им намерение стои в общината и ние сме длъжни да отговорим в законоустановения срок, поясни Цветкова

Източник:  БТА