Loading

Община Трън има готов проект за реконструкция на четвъртокласната пътна мрежа по мярка 321

Проект Време за земеделие, Съфинансиран от Европейския съюз, Генерална дирекция Селско стопанство и развитие на селските райони, № на договор АГРИ2011-0122

Кметът Станислав Николов бе гост в предването "Време за земеделие" по радио Фокус. Там той разказа за завършения в края на 2011 година от община Трън проект по мярка 322. Той допълни, че проектът е за обновяване на площада в град Трън. По думите му, в началото на годината общината започва нов проект по същата мярка, която е за развитие на населените места. По мярка 321 общината Трън вече има изготвен проект за реконструкция на пътища от четвъртокласната пътна мрежа. Станислав Николов допълни, че за проекта по мярка 321 има 51 населени места в общината, които имат четвъртокласна пътна мрежа, но към този момент само 13 от тях ще бъдат реконструирани. Това са по-големи пътни мрежи. Проектът е свързан с реконструкция и асфалтиране на тези пътища.
„По мярка 321 ще бъдат реконструирани и музеите в селата Русинци и Извор", каза още Станислав Николов. Той допълни, че по мерки 322 и 321 проектите са финансирани изцяло от фондовете. Това, което кметът на общината Трън отчита като проблем, който може да ги затрудни е, че за да бъде финансиран един проект по тези мерки, първо общината трябва да изтегли заем, да извърши ремонти, реконструкции и асфалтиране, а след като бъдат готови, фондът ще покрие вложените средства.
„Община Трън има вече готов проект по мярка 321 за пътищата и започва изписването по мярка 322", каза още Станислав Николов. Той допълни, че по мярка 313 общината има спечелен и проект за изграждането на информационен център на Ждрелото, който включва и направа на велоалея за екстремно каране.
„Това, което предстои на община Трън през 2012 година е и почистване на речното корито на река Ерма по проект, който се очаква всеки момент да бъде подписан", каза още Станислав Николов и допълни, че отново по програма по договор с Националния доверителен екофонд ще бъде направен ремонт на читалище "Гюрга Пинджурова" и СОУ „ Гео Милев" в общината.

„Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, Генерална дирекция Селско стопанство и развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фокус Нунти ООД и по-никакъв начин не може да се приеме, че отразява становището на ЕС или генералната дирекция. Европейската комисия не носи никаква отговорност към ползвателите на информацията от документа„

източник: радио "ФОКУС" http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=%D1%82%D1%80%D1%8A%D0%BD+21.01.201...