Loading

Няма пари за транспорт - старците в Трън да се оправят

Социалният патронаж в Трънска община не работи на пълен капацитет, тъй като няма пари да бъдат обслужвани живеещите в трънските села възрастни хора в нужда. От общинската администрация уточниха, че в момента службата обслужва 48 души. От тях четиридесет живеят в града, останалите осем са от близките до Трън населени места. Още 12 човека може да поеме социалният патронаж, за да запълни капацитета си докрай.

Трънска община включва 51 села, болшинството от които са отдалечени от града и разпръснати на голяма територия. В тях живеят предимно възрастни, болни, в повечето случаи самотни и трудно подвижни хора, много от които са с първа група инвалидност. За тях услугата на социалния патронаж би била от голяма полза, но те реално не могат да я ползват, защото разстоянията я оскъпяват.

Сега кметът на Трън Станислав Николов и екипът му обмислят идеята през следващата бюджетна година в бюджета евентуално да се заложат средства за покриване на транспортните разходи, за да се облекчи животът на старците по селата.

Подобна е картината и в Ковачевска община, където капацитетът на социалния патронаж също не е запълнен. Нещо повече - от обслужваните преди време 76 души, сега обслужваните възрастни са останали 51.

Източник: http://ipernik.com/novini/3970.html