Loading

Натрупани задължения от наеми на общински жилища в Трън

Близо 25 хиляди лева са установените задължения натрупани от наемателите на общински жилища в Трън. Съответните органи и институции обаче искат бърза събираемост. Сметната палата принуждава общината да събере задълженията си, което според кмета е невъзможно и никак не е лесно. „Всички роми работят по програми, но има и такива хора, които не си плащат", каза Станислав Николов. Той допълни, че по- големите суми ще бъдат дадени на съдебни изпълнители, за да може община Трън да събере задълженията си. Ако това не се случи общината подлежи на санкции, тъй като е в нарушение. Приходите, които постъпват в общината Трън от наем са минимални. „Жилищата на ромите и Социални патронаж работят за социални услуги, не за печалби", каза кметът Станислав Николов. Той допълни, че задълженията на наемателите на общинските жилища са над 50 %.