Loading

Кметът на Община Трън Станислав Николов пред Агенция „Фокус”

Станислав Николов: Със 780 хиляди лева от държавата укрепваме свлачището на пътя за село Баня

Фокус: Г-н Николов, Община Трън продаде през годините 40 сгради на училища в селата от общината. Не съществуваха ли възможности за управлението на тази общинска собственост и каква е визията ви за изразходването на получените средства?
Станислав Николов: Идеята ни е както продаваме, така и да закупуваме имоти. Ние мислим да закупим павилиони, които да са със скатни покриви, състоящи се от две стаи - голяма и малка. Едната стая да се ползва от кметския наместник на определеното място, а другата да се използва от населението за събрания, за празници за срещи.
Фокус: Колко такива павилиони са необходими?
Станислав Николов: Ако пак през тази година продаваме сгради, и оставяме кметските наместници без сгради, тогава ще купим още. Към момента кметските наместници се помещават в сградите на бивши училища. След продажба на тези сгради, ние ще настаним кметските наместници в нова сграда, която е и функционална за отопление. Вече дори имаме сгради на училища, които са на основи. Имаме обаче и села, където имаме по двама-трима жители и там няма нужда да има павилиони. Имаме кметове, които поддържат по пет села, и те ще се помещават в централното село.
Фокус: Колко е цената на едно павилионче?
Станислав Николов: Между пет и седем хиляди лева като първоначално ние ще купим 10 броя. В десет от селата се ползват общински бази. Ако успеем да продадем някоя от тях, ще купим нови павилиончета.
Фокус: Останаха ли сгради на бивши училища в селата от Община Трън, за които вие отговаряте и планирате ли да ги продавате?
Станислав Николов: Сградите се рушат и падат като вече имаме и сгради, от които са останали само основите. Имаме поне още десетина сгради, които са планирани за продажба през тази година, ако някой ги поиска.
Фокус: Предстоеше ви разваляне на концесията на „Трънска вода" като това трябваше да се случи през февруари. Стана ли факт развалянето на концесията?
Станислав Николов: Не, ние имаме уверения от концесионера на водата, че до края на май месец ще се изплатят дължимите суми към общината. Показаха ни договори с чужди инвеститори, които ще инвестират в концесията. Ние много лесно може да спрем водата, но никой не печели от това. Ако има удължаване до май, обаче ще е окончателно. Ако до края на май месец те не внесат всички дължими суми, които са около 200 хил. лв., тогава спираме водата.
Фокус: Те изплатиха ли някаква част от дължимото след като през февруари искахте да развалите концесията?
Станислав Николов: Не, последно внесоха пари преди Нова година като тогава дадоха 10 хил. лв. Сега ни убеждават, че са сключили договори и им е нужно време до началото на май, а ние даваме срок до края на май. Това е последният им шанс. Ако развалим сега концесията, ние нищо няма да спечелим, защото преди нас са банките и другите кредитори. Затова предпочитаме да изчакаме още месец-месец и половина.
Фокус: Министерство на околната среда и водите даде възможност общините да получат за управление минералните извори. Вие защо не се възползвахте?
Станислав Николов: Изворът на минералната вода в Трън е общински. По принцип изворите са държавна собственост, но в случая не е така, защото от там ползва вода град Трън и се използва за захранване на водопровода.
Фокус: Споменавате водопровода на града. Там беше възникнало едно свлачище и вие поискахте пари от държавата за укрепването му?
Станислав Николов: За момента сме укрепили свлачището временно. Получихме 780 хил. лв. от Комисията за бедствия и аварии. До месец ще започнем дейностите по укрепване на района. При провеждане на обществената поръчка за избор на изпълнител фирмата, която избрахме, даде 500 хил. лв., така че проектът ще бъде изпълнен за 500 хил. лв. Ще бъдат изградени около 100 м. път, подпорни стени, укрепване на свлачището.
Фокус: Много пъти сте споменавал, че водопроводът, който снабдява Трън с вода, е амортизиран и това допълнително спомага за свлачищните процеси. Предвиждате ли да работите за изместването му?
Станислав Николов: Изпратих преди месец писмо до МРРБ, с което искам да се заложат средства. Водил съм преговори с МРРБ, с представители на финансово министерство, с представители на МОСВ да се заложат около 300 - 350 хил. лв. от капиталовите разходи на МРРБ. Целта ни е чрез използване на безизкопни технологии в старите тръби да вкараме нови такива. Копае се през 300 м. за вкарване на тръбите като така водопроводът става чисто нов и има гаранция от 50 години. Така няма да се наложи да копаем за 3 млн. лв., а ще ни струва само 300 хил. лв. Все още нямам обаче отговор от МРРБ.

Росица ГЕОРГИЕВА - Агенция "Фокус" - 29 март 2011