Loading

Как ще започне унищожаването на Трънският край - втори епизод.

Как ще започне унищожаването на Трънският край.
Втори епизод - Безкрайната човешка алчност.

Източник - инвестиционно намерение на Евромакс Сървисиз, предоставено от МОСВ.

За развитие на цялостната добивна и преработвателна дейност са необходими площи, надвишаващи площта на оценените запаси и ресурси, както следва по участъци:
 „Трън юг” – площ 10,88 km2 (10 880 dka) ;
 „Трън север” – площ 8,36 km2 (8 360 dka );...
 Общо за обект „Трън“ - 19.24 km2 (19 240 dka).