Loading

Фалит последва "Балканкар - Ерма" АД

Фалит последва и последният работещ завод в Трънско - "Балканкар - Ерма" АД. Той беше обявен в несъстоятелност от Пернишкия окръжен съд. Постановлението на магистратите е да бъде прекратена дейността на предприятието и правомощията на управителните му органи.
Съдът е наложил и общ запор и възбрана върху имуществото на "Балканкар Ерма" АД, както и да започне осребряването му. Машиностроителният завод започва дейността си през 60-те години на миналия век с произведството на галови вериги. По-късно предприятието разширява бизнеса си и се специализира в сервиз и търговия с компоненти за кари и друга подемно-транспортна техника.

Дълго време "Ерма" е бил основен завод в този край, като в най-силните си години е давал препитание на над 700 души, коментира бившият кмет на общината Александър Ненков, цитиран от "Дневник". Проблемите започнали със срива на "Балканкар".

Спадът в приходите продължил и в края на 2007 година натрупаните задължения са 1 625 000 лв. при активи за 438 000 лева. Размерът на борчовете към 31 януари 2011 г. е с 344 000 по-голям, отколкото към 31 декември 2007 г., приет за начална дата на свръхзадължеността. Освен това стойността на всички активи по балансова стойност е намаляла от 438 000 лв. на 297 000 лв.

Неколкократно са били правени опити за приватизация на завода. Интересът на инвеститорите обаче се оказал нулев. Подобна е съдбата на всички предприятия в Трънско, припомнят експерти.

Дейността си са спрели още бившият промишлен комбинат, цех за пластмасови тръби, предприятие за спортни и електронни изделия. Прекратената е концесията на фирмата, бутилираща вода от местния минерален извор с марката "Торн спринг".