Loading

Дърва за повече от 250 000 лева топлили трънчани

Толкова е приходът от дърва за огрев на общинското предприятие „Трънска гора”, предаде БТА. През миналата година предприятието  е усвоило 309 ха площ, от която са добити 11 901 плътни кубични метри широколистни дърва за огрев и 34 521 - строителна дървесина. Общата стойност на приходите от предоставяне на дърва за огрев на местното население е 253 274,00 лв. с ДДС. За нападение на корояд са подадени 173 сигнала. Направено е теренно обследване от комисия с представители на Регионалната дирекция на горите - Кюстендил и Лесозащитна станция - София./източник:БТА/