Loading

Детска градина и училището в Трън ще бъдат включени в списъка на средищните детски градини и училищ

През учебната 2016/2017г. детската градина в Трън е била посещавана от 94 деца,очаква се през 2017/2018г. броят им да спадне до 73. Децата в задължителна предучилищна възраст наброяват 40.
В единственото училище в граничната община СУ "Гео Милев" през изминалата учебна година са се обучавали 286 ученици. То е средищно и защитено от 2008г., решението на общинския съвет е необходимо за ежегодно подновяване на статута му. Детската градина кандидатства за първи път за защитена и средищна, уточниха от учебните заведения. /източник:БТА/