Loading

Да не се отглеждат повече от две прасета в централната градска част на Трън, предвижда изменение на наредба №1

Броят на свинете майки пък е редуциран до 1 заедно с приплодите и до 2 месеца. Предложението ще бъде гласувано на предстоящото заседание на Обшинския съвет в града. Изменението се налага заради много оплаквания от безстопанствени животни, които влизат по дворовете и замърсят улиците и тротоарите в пограничния край.
Според новите изисквания един собственик не може да отглежда повече от пет селскотопански животни в един парцел. Освен прасетата разрешения брой птици е 20, а зайци – 5. Извън центъра на града пък могат да се отглеждат до 3 крави и техните приплоди до 1 година, 4 прасета за угояване до 4 броя, две свине и техните приплоди до 2, толкова коне и магарета. Броят на овците и козите е 10, а птиците на открито 30. При подово отглеждане броят на пернатите пък може да достига не повече от 500. Разрешените зайци пък са 10. По селата на Трънско броят на разрешените животни е още по-висок.
В наредбата са включени и редица забрани, сред които изхвърлянето на тор в контейнерите за битови отпадъци, отглеждане на животни и птици по терасите, избените и таванските помещения на жилищните сгради. Не се разрешава и воденето на селскостопански животни по улиците и покрай детски градини и училища, както и изграждането на временни постройки за почивка на чивтокопитните.

източник:mirogled.com