Loading

ЧЕЗ планира прекъсвания на тока в община Трън за периода 01.06-05.06

Трън Георги Бабичев: 10, 21, 23, 25, 26, 28, 3, 30, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 5, 6, 6А, 6Б, 6В, 8, 9 ; Денчо Знеполски: 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 49, 53, 55, 57 ; Руй: 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 2, 20, 23, 6, 7, 8, 9 ; Стефан Рангелов: 1, 11, 14, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 4, 40, 7     02.06.2015     09:00 - 16:01     Работа по съоръжения НН
с. Горна Мелна махала Китановци, общ. Трън     02.06.2015     10:00 - 12:00    

с. Студен извор общ. Трън     03.06.2015     09:00 - 16:00    

Трън 9ти Септември: 1, 10, 10А, 11, 13, 14, 15, 17, 2, 23, 25, 5, 6, 7, 9 ; Георги Димитров: 18, 20 ; Денчо Знеполски: 10, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 21, 23, 23., 27, 27А, 29, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Захари Иванов: 1, 10, 14, 8     03.06.2015     09:00 - 16:30   

 

Трън 8ми Март: 1 ; Георги Бабичев: 45, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ; Граничар: 1, 10, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ;

Трън Александър Стамболийски: 1, 1., 13, 2 ; Георги Димитров: 1, 10, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 26., 8, БЛ. 14, 8 ; Гочо Гопин: 27 ; Денчо Знеполски: , , 1 ; Христо Ботев: 10, 4, 8     04.06.2015     09:01 - 16:30    

 

 

ИЗТОЧНИК:ЧЕЗ