Loading

ЧЕЗ планира прекъсвания на електрозахранването в община Трън за периода от 28 ноември до 2 декември 2011 г.

За периода 28.11-02.12.2011 г. ЧЕЗ Разпределение България уведомява своите клиенти за предстоящи прекъсвания на електрозахранването и/или възможни смущения, поради: изнасяне (рециклиране) на eл. табла на граница на собственост; ремонт на съоръжения по мрежи СрН и НН; присъединяване на нови абонати; оперативни превключвания; реконструкции на електропроводи /подмяна на проводници, изправяне на нови стълбове/; кастрене; профилактика на трафопостове.

Община Трън:
На 28.11.2011 г. /9.00-12.00 ч./ - с. Бераинци
На 28.11.2011 г. /12.30-16.30 ч./ - с. Зелениград
На 28.11.2011 г. /9.00-16.00 ч./ - с. Пенкьовци-мах. Калчов рид
На 29.11.2011 г. /9.00-16.00 ч./ - с. Туроковци
На 30.11.2011 г. /9.00-16.00 ч./ - с. Бутроинци, с. Реяновци
На 01.12.2011 г. /9.00-16.00 ч./ - с. Пенкьовци-мах. Ваклинова, с. Долна Мелна-мах. Полом
На 02.12.2011 г. /9.00-16.00 ч./ - с.Ранилуг