Loading

ЧЕЗ планира прекъсвания на електрозахранването в община Трън за периода 22.04.-26.04.2013 г.

 

 

 

Община Трън

 

На 22.04.2013 г. /09.00-16.30 ч/ - гр. Трън - кв. „Мурговица“, ул. „Мурговица“

 

На 22.04.2013 г. /13.00-16.30 ч/ - с. Горочевци

 

На 23.04.2013 г. /09.00-16.30 ч/ - с. Рани луг

 

На 23.04.2013 г. /09.00-12.00 ч/ - с. Велиново

 

На 23.04.2013 г. /14.00-16.30 ч/ - гр. Трън - местност „Китка“

 

На 24.04.2013 г. /09.00-16.30 ч/ - с. Долна Мелна - мах. „Шейтаница“, мах. „Бъзовица“, гр. Трън - кв. „Мурговица“, ул. „Мурговица“

 

На 25.04.2013 г. /08.30-08.50 ч/ - с. Слишовци

 

На 25.04.2013 г. /09.20-09.40 ч/ - с. Радово

 

На 25.04.2013 г. /09.50-10.10 ч/ - с. Студен извор

 

На 25.04.2013 г. /10.30-11.50 ч/ - гр. Трън - ул. „Денчо Знеполски“

 

На 25.04.2013 г. /11.00-11.20 ч/ - гр. Трън - кв. „Мурговица“, кв. „Баринци“

 

На 25.04.2013 г. /11.40-12.00 ч/ - с. Врабча – мах. „Провалия“

 

На 25.04.2013 г. /13.00-13.30 ч/ - с. Ломница

 

На 25.04.2013 г. /13.50-14.30 ч/ - гр. Трън - Културен дом, „Банка ДСК“, Поща

 

На 25.04.2013 г. /15.00-15.30 ч/ - гр. Трън - ул. „Народна воля“, ул. „Тако Пеев“, ул. „Мосаловска“

 

На 25.04.2013 г. /16.00-16.30 ч/ - гр. Трън - ул. „Тенеси“, ул. „Ат. Ботев“, ул. „Васил Левски“

 

На 26.04.2013 г. /09.00-16.30 ч/ - гр. Трън - кв. „Мурговица“, ул. „Мурговица“ 

 

 

 

 

източник:ЧЕЗ