Loading

350 деца са преминали през Център за обществена подкрепа в Трън през 2011 година.

Социалното заведение вече е делигирана дейност на общината. Новата услуга се разкрива със заповед на Агенцията за социално подпомагане.

Голяма част от децата са отпаднали от училище, имат нездравословна семейна среда или пък сключват ранни бракове. Очаква се броят на малчуганите и семействата в риск, които ще бъдат обхванати от специалистите на социалното заведения тази година да достигнат 150.

“До сега центърът работеше по проект с 18 души персонал. Сега обаче става делигирана общинска дейност. Затова намаляваме специалистите, но ще продължи да работи”, поясни кметът Станислав Николов.

В центъра ще бъдат назначени двама социални работници и по един психолог, логопед, педагог и технически секретар. Специалистите ще са вишисти и ще имат опит в работа с деца и семейства в риск. Заплатите на служителите ще са между 200 и 450 лв., като най-високо платен ще бъде психологът.

 източник mirogled.com