Loading

Канадците извадиха златото от Трън

Продадоха концесиите в Ракитово и Брезник: Канадската компания Eur Omax Resources Ltd. вече е добила злато и сребро от сондажите, който постови край скалите в град Трън. От съобщение на дружеството става ясно, че там са идентифицирани най-малко 7 зони, в които има златни и сребърни залежи, разположени плитко под земната повърхност. Тези зони са групирани в две основни области, наречени Малкия хълм и Големия хълм. Чрез последните сондажи в КД-зоната в Малкия хълм са извадили материал от пласт, разположен на дълбочина 12.8 метра в скалите, като добитият материал е 975 грама сребро на тон. Установена е и златна жилка, като сондажите на 20.1 метра дълбочина са извадили 1.25 грама злато на тон.

В съобщението до инвеститорите и обществеността от канадската компания уведомяват и за продажбата на дъщерното им предприятие Thrace Resources EOOD, което притежава права върху концесии в Брезник и Ракитово. Без да се назовава името на купувача по сделката става ясно, че той е платил $ 3.5 млн. канадски долара, които ще бъдат платими ако се потвърдят хипотезите за залежи от благородни метали там и докладът по оценка на въздействието върху околната среда е положителен за продължаване на проучвателните дейности в района.

източник: Информационна агенция "Дартс нюс"