Loading

Два проекта за работа с ромски деца спечели община Трън

Два проекта за интеграция на ромските деца е спечелила Община Трън пред социалното министерство, съобщи кметът Станислав Николов. „ Щастливо детство" е разработка, която ще се осъществява в сградата на старата гимназия. Там за 150 хил. лв е предвиден ремонт на третия етаж, където в последствие ще се разположат центрове за ранна интеграция и занимания с деца от 0 до 7 години, както и за работа с техните семейства.

На втория етаж в сградата вече работи Център за обществена подкрепа, който беше открит също чрез спечелен проект.

На първия етаж са офисите на общинското предприятие „Трънска гора" и Социалния атронаж. Сградата е с ремонтирана фасада и покрив със средства от дарения.

Проектът „Интеграция на ромските деца в Трън" ще се осъшествява с подрасващи, съвместно с детската градина в града и неправителствена организация. Целта на проекта е превенция за ранно отпадане от училище. Дейностите са разчетени на общата стойност 94 860 лв.

Двата проекта са в процес на прецизиране след като вече са одобрени на първия етап на разглеждане. Подписването на договорите е предстоящо.

Финансирането се осигурява по компонента „Интегрирани социални услуги свързани с грижи за деца" на Проект за социално включване на МТСП, финансиран със заем от Световната банка.

 

Публикувай нов коментар

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
Верификация
Този въпрос е с цел да се предотврати автоматизиран СПАМ.